Institutul National de Statistica
  • eSOP
    Portal web pentru preluarea on‐line a datelor statistice.
  • Colectare date statistice
    Institutul Național de Statistică (INS) utilizează  un sistem care permite colectarea on‐line a datelor solicitate prin cercetările statistice infra‐anuale şi anuale. Accesarea se realizează prin Portalul web de preluare online a datelor statistice (e‐Survey online portal)
  • Securitatea raportarii
    Arhitectura de securitate implementată  are la bază  norme  şi concepte de bune practici în domeniu, care permit adaptarea la cerințele de securitate, dar în acelaşi timp asigură şi un nivel ridicat de securizare a sistemelor şi datelor manipulate. Informațiile stocate în baza de date sunt criptate, iar mecanismul de securitate a soluției este unul centralizat, care controlează  şi accesul la modulele componente, asigurând gestiunea utilizatorilor sistemului împreună cu rolurile lor.

Programul statistic national

Institutul Național de Statistică efectuează cercetări statistice, în conformitate cu Programul Statistic Național Anual (PSNA), aprobat prin Hotărâre de Guvern.

Beneficiari

Datele statitice rezultate in urma colectarii eSOP sunt solicitate atat de beneficiarii interni (ministere şi alte instituții guvernamentale, sindicate, patronate, institute de cercetări, mass media etc), cât şi de cei externi (Instituțiile Uniunii Europene şi alte organisme internaționale) 

Statistica europeana

Cercetările statistice sunt proiectate cu respectarea prevederilor legislației naționale în vigoare, a regulamentelor, recomandărilor şi standardelor Uniunii Europene.  

Confidentialtate

Vă  asigurăm că  informațiile înregistrate au un caracter confidențial, vor fi anonimizate şi vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice.  

eSOP - Portal web pentru preluarea on-line a datelor statisticeBack To Top